تکنولوژی ازن برای Covid19 محصولی از صنایع الکترونیک سایان مبارزه با OzonePlus Protecting Our World We make Dreams come True پایدار تکنولوژی مراحل تشکیل ازن ازن Ozone O3 OzonePlus Live Security We make Dreams come True

OZONEPLUS

محصولی از صنایع الکترونیک سایان

SAYAN

طراحی، تولید و تعمیرات تخصصی انواع ازن ژنراتور

نابود کننده کرونا

محصولات

مزایای دستگاه های ازن

  • صرفه جویی انرژی

  • نابودکننده ویروس ها ، باکتری ها ، قارچ ها

  • نابود کننده میکروارگانیسم ها و بو های نامطلوع

  • عدم نیاز به مواد اولیه ( اعم از شیمیایی و غیره )
  • آخرین تکنولوژی در حال حاضر دنیا

  • کاملا ارگانیک ، بدون پسماند و برگشت به صورت O2

محیط های قابل استفاده از دستگاه

تاییدیه های بین المللی ازن

آمار لحظه ای ویروس کرونا در ایران و جهان

Coronavirus
Covid-19
Iran World
+0 (24h)
0
Confirmed
0
+0 (24h)
0
Deaths
0
NAN%
0
Recovered
0
NAN%
0
Active
+0 (24h)
0
Confirmed
0
+0 (24h)
0
Deaths
0
NAN%
0
Recovered
0
NAN%
0
Active
فهرست